MABON – Oslava podzimní rovnodennosti

„Harmonie mezi vnitřním a vnějším”

Doba, ve které dochází k rovnováze mezi světlem a tmou. Den i noc jsou stejně dlouhé. 

Co nám tento čas přináší do života?

Jaké rituály jsou vhodné?

Která bohyně je patronkou podzimní rovnodennosti?

V koloběhu života nastává doba stáří, kterou je třeba oslavit, protože s ní přichází i nadhled, vnitřní moudrost a spravedlnost. 

Na polích či v zahradách stejně jako v našem životě sbíráme plody naší celoroční práce. Všude kolem nás pozorujeme hojnost, ať už v podobě plodů či námi dosažených úspěchů. Děkujme za úrodu, děkujme za bohatství, které nám bylo dáno, děkujme za vše, co nám život přináší.

Vhodné rituály

Podzimní rovnodennost, a tedy začátek podzimu, je vhodným časem pro zhodnocení našeho počínání. Čas, kdy je třeba se zastavit, zamyslet, nacítit na svůj vnitřní svět a poděkovat s láskou za vše, co nám bylo dáno. 

A také poděkovat samy sobě za vše, co jsme zvládly. 

Podzimní rovnodennost je také skvělým časem pro očistu. Očistu mysli – odstranění všech myšlenek, které nás brzdí, blokují, nebo dokonce zraňují. Rozejděme se s nimi, neslouží nám. 

Očistu těla od potlačených emocí, očistu srdce – od ublížení, jež narušují naší vnitřní rovnováhu.

Na oslavu Mabonu je dobré jít na zahradu (nebo do lesa či parku), kde můžete poděkovat přírodě za její hojnost. Můžete vázat různobarevné stužky na větve stromů jako symbol tohoto vděku.

Bohyní podzimu je Mokoš

Mokoš je bohyní vlhké, urodné a plodné země, samotnou Matkou Země. Z ní se všechno a všichni zrodili a do ní se zase po smrti navratí. Mokoš je matkou všech. Bohů i lidí. Mokoš je naší dávnou předkyní, milující matkou a my všichni jsme její děti.

Jejím symbolem je vřeteno a předení. Mokoš je také tou, která nám odměřuje niť života, protože nás na konci života přijímá nazpět do svého lůna. Mokošin svátek je oslavován na podzim, kdy je všechna úroda sklizena a tehdy můžeme za ni Matce Zemi poděkovat.

V rituálech Mokoše se symbolicky oplodňovala pole obilnými zrny, aby byla zajištěna dobrá úroda na přiští rok.

S bohyni Mokoš se můžeme propojit na svátek podzimní rovnodennosti, Mabon, slavnosti druhé sklizně.

Dny se pomalu krátí, postupně se ochlazuje, listí mění barvu a padá ze stromů. Míza těchto stromů a rostlin se nyní pohybuje směrem dolů, ke kořenům.

Máme nyní úžasnou příležitost napojit se na tuto energii přírody – pořádně si odpočinout, dobít baterky, abychom se s jarem mohli znovuzrodit.

S láskou Pavla

PS BĚHEM VÍKENDU MÁTE POSLEDNÍ MOŽNOST VSTUPU DO 3MĚSÍČNÍHO ONLINOVÉHO PROGRAMU – JÓGOVÁ ZÁBAVA A PÉČE S GALLA YOGA

Začínáme už v Pondělí 26.9. a já se nesmírně těším. Čeká vás celkem 36 VIDEÍ s jógovými sestavami, dechovými technikami a vedenými meditacemi.

Podívejte se jak to v 3měsíčním programu vypadá ZDE.

Její životní vášní je jóga, vedené meditace a zdravý životní styl. Vnímá je také jako své životní poslání, skrze které téměř dvacet let pomáhá ostatním bytostem nalézt jejich vnitřní zdroj energie, harmonii a radost v životě tak, jako ho díky pohybu našla ona. Je autorkou knihy Proměna a několika úspěšných on-linových programů. Je milující matka, lektorka, průvodkyně, ale především citlivá žena s otevřeným srdcem na dlani.