„BABÍ LÉTO“ jako oslava úrody a hojnosti

Večery se pomalu prodlužují, dny se krátí, rána jsou chladnější a u nás na Jílovišti i plná mlhy. I když v září ještě doznívá léto, své si říká už i podzim, který neodvratně klepe na dveře. Padá na vás smutek?

Ačkoliv se nám blíží ta nehostinnější polovina kola roku, čas podzimních plískanic, je září stále ještě plné slunce a doznívající pohody letních měsíců. Užívejme si jej.

Vděčnost a hřejivé slunko zlatavého babího léta


Létosice končí, ale začíná podzim, období sklízení toho, co jsme zaseli.

S dřívější tmou mohutnější vděk vůči rostlinám za to, že rostou, vůči květinám za to, že se na nás smějí…

Našim předkům byla vděčnost za štědrost Matky Země přirozená. Vnímali ji jako něco samozřejmého, což plynulo z toho, že vlastně nic nebrali jako samozřejmost.

Ve městech nevidíme, co úsilí stojí za vypěstováním jednoho jablka, které si koupíme v supermarketu, jsme ochuzeni o krásu péče o přírodu a o radost z plodů, které z ní vzejdou. Je pro nás jednoduché jít do obchodu a koupit si, co potřebujeme, vnímáme to jako něco samozřejmého. Jak to změnit?

Jak změnit přístup


Stačí změnit přístup, obrátit pozornost k sobě a hledat ve vlastní přirozenosti to, na co jsme zapomněli – prostou dětskou radost, nadšení a vděk za obyčejně neobyčejné věci, jako je slunce, sladké jablíčko, pohlazení od milované osoby. Dobré je také pravidelné otužování (i pro děti formou hry), během chladnějších dnů hlavně nohy v teple a dostatek vitamínů. Ne těch umělých, ale např. ta naše česká jablíčka :-).

S tím vším nam může pomoci také JÓGA, která nás vede zpátky k nám samým a ukazuje nám, jak může být život krásný, když si ho nebudeme komplikovat. 

Právě proto jsem pro tento čas připravila celý 3měsíční ON-LINE PROGRAM Jógová zábava a péče s Galla Yoga, který je plný jógových sestav, dechu i meditací. Nyní je tento program do 14.9. za výrazně nižší předprodejovou cenu!!!

Krásný a vděčný čas “babího léta”

S láskou Pavla

Její životní vášní je jóga, vedené meditace a zdravý životní styl. Vnímá je také jako své životní poslání, skrze které téměř dvacet let pomáhá ostatním bytostem nalézt jejich vnitřní zdroj energie, harmonii a radost v životě tak, jako ho díky pohybu našla ona. Je autorkou knihy Proměna a několika úspěšných on-linových programů. Je milující matka, lektorka, průvodkyně, ale především citlivá žena s otevřeným srdcem na dlani.