SPOJENÍ S DUŠÍ

Býváme natolik pohlceny fyzickou a psychickou stránkou života, že často zanedbáváme jeho skutečnou podstatu – svou duši.

Přitom duše přechází z jednoho života do druhého, a je proto nutné jí věnovat pozornost a péči i ve fyzickém světě. Má duše je kreativní a proto kdykoliv něco nového tvořím, vím že jsem s ní propojena a v souladu.

Jak to máte vy, milé ženy? Zeptejte se samy sebe, zda nepřikládáte příliš velký důraz svému fyzickému tělu či mysli. Věnujte pozornost své duchovní podstatě, probuďte ji!

Díky tomu budete schopny naladit se na záměr či poslání své duše, najít smysl svého života a dosáhnout vnitřního klidu. Nedopusťe, aby vaši duchovní cestu řídil někdo jiný. Duchovní cesta je velmi osobní záležitost, a každý si proto musí najít svou vlastní.

Spiritualita spočívá ve vnitřním poznání – v pocitu sounáležitosti, lásky a radosti, ve spojení se svou duší. Toto spojení vám zároveň pomůže zůstat pevně spojeny s Matkou Zemí.

A jak k tomuto posvátnému spojení dojít?

Tím magickým klíčem jsou „zastavení“. Chvíle, v koloběhu našeho života, ve kterých jsme plnou pozorností v přítomném okamžiku a samy se sebou. Mohou to být právě ty kreativní chvíle, kdy tvoříme a doslova zapomínáme na čas i prostor a jen děláme to, co nám přináší pocity radosti, naplnění a na nic jiného nemyslíme.

Dále jsou to chvíle v přírodě, kdy zbystří všechny naše smysly a necháme se pohltit přítomností. Jistě vhodné jsou meditace, kdy se za pomoci dechu zbavíme všech tíživých myšlenek a necháme promlouvat svou duši.

A dalším pomocníkem mohou být MOTIVAČNÍ KARTY, které vyslyší volání vaší duše.

Proto jsem vytvořila balíček 32 KARET PROMĚNA, pro vás milé ženy, které které chtějí odstranit vše, co stojí v cestě nastolení vašeho duševního klidu a pravdivému, radostí naplněnému životu. Každá z 32 KARET PROMĚNA se soustředí na jedno volání vaší duše. Kromě toho se věnuje vždy jedné osobní lekci, která je potřebná k tomu, abyste toto volání vyslyšely a správně uchopily.

Všechno, co se kdy naučíte vám pomáhá naplnit vaše poslání duše a posouvá vás blíže k dosažení klidu mysli a pocitu radosti. Budete-li se řídit radami uvedenými na každé z karet, začnete pomalu naplňovat svou proměnu a volání duše. Den co den, po malých krůčcích, budete směřovat k těm nejvyšším cílům vaší cesty. 

Těmito kartami bych vám i životu ráda poděkovala a předala všechny nasbírané zkušenosti. Věřím, že pomohou mnohým z vás, které spolu se mnou vnímají, že se odpojily od svého skutečného já. Od svého „bohyňského ženství“, ke kterému by se rády navrátily.

S láskou a vděčností Pavla Galla

Její životní vášní je jóga, vedené meditace a zdravý životní styl. Vnímá je také jako své životní poslání, skrze které téměř dvacet let pomáhá ostatním bytostem nalézt jejich vnitřní zdroj energie, harmonii a radost v životě tak, jako ho díky pohybu našla ona. Je autorkou knihy Proměna a několika úspěšných on-linových programů. Je milující matka, lektorka, průvodkyně, ale především citlivá žena s otevřeným srdcem na dlani.